logo Ilmailutoimittajat ry.
pix pix pix
 
KUVA
AUTOROTAATIO


Autorotaatio tehdään helikopterilla useimmiten siinä tapauksessa, että moottorit sammuvat lennon aikana. Autorotaation ideana on tehdä turvallinen pakkolasku säilyttämällä roottorin kierrosluku mahdollisimman suurena. Useimmat monimoottoriset helikopterit pystyvät tosin lentämään ja ylläpitämään lentokorkeutensa myös yhdellä moottorilla lennettäessä.

Autorotaatio on jokseenkin dramaattinen tilanne, mutta osaavan lentäjän tekemänä se on täysin turvallinen toimenpide. Itse asiassa pakkolasku helikopterilla on turvallisempi kuin lentokoneella, sillä helikopterin ei tarvitse liikkua eteenpäin laskeutuessaan.

Useissa helikoptereissa hydraulipumppu ja generaattori on kytketty päävaihteistoon, joten sähkövirtaa ja hydraulipainetta riittää ohjainten ja mittareiden toiminnan säilymiseen niin kauan kuin roottorit pyörivät.
Helikopterin ohjattavuus säilyy myös autorotaatiossa, koska tärkeimmät järjestelmät ovat toiminnassa.
Kopterin pystyliikehdinnän nopeutta säädetään noususauvalla. Se vaikuttaa pääroottorin pyörimisnopeuteen.

Normaalitilanteessa kun sauvaa nostetaan, roottorin kulma ilmavirtaa vasten kasvaa ja se saa aikaan nostovoimaa eli helikopteri nousee ylöspäin. Vastaavasti, kun sauvaa lasketaan, roottorin lavan kulma ilmavirtaa vasten pienenee ja helikopteri laskeutuu alaspäin.

Autorotaatiossa pääroottorin annetaan pyöriä nopeammin kuin sitä pyörittävä moottori tyypillisesti laskemalla noususauva ala-asentoon, jolloin roottorin lapakulmat menevät nollille, vapaakytkin aukeaa ja roottori pääsee pyörimään vapaasti. Tällöin helikopteri laskeutuu alaspäin vauhdilla, koska pääroottori ei tuota tarvittavaa nostovoimaa korkeuden ylläpitämiseen. Roottorissa on tällöin vielä jäljellä liike-energiaa, joten se pyörii niin kauan kuin aerodynaamiset voimat sen mahdollistavat.

Jos sauvaa pitää ylhäällä, joutuu roottori taistelemaan ilmavirtaa vastaan ja ilman moottorin tuomaa voimaa sen liike hidastuu ja lopulta pysähtyy. Alas laskettu noususauva (siis pääroottorin lapojen pieni kohtauskulma) mahdollistaa roottorin kierrosluvun ylläpitämisen kohtuullisen suurena.

Matalalle tultaessa lentäjä etsii sopivan paikan pakkolaskulle ja ohjaa helikopterin sinne käyttäen asento-ohjainta (ohjaussauva) sekä sivuohjaimia (polkimet). Moottorin aikaansaaman väännön poistuminen saa aikaan myös sen, että lentäjän täytyy käyttää sivuohjaimia tavallista enemmän suunnassa pysyäkseen. Vastatuuleen tehty lasku helpottaa ohjattavuutta.

Kun helikopteri lähestyy maata, tehdään vielä loppuloivennus nostamalla noususauvaa kovan laskun välttämiseksi.


Teksti: Vesa Halme
pix
ALOITUSSIVULLE