logo Ilmailutoimittajat ry.
pix pix  
pikseli
NOSTOVOIMAN SYNTY

Nostovoiman synnystä (lentokoneen siivessä) on esitetty monenlaisia teorioita alan oppikirjallisuudessa kuin nykyisin nettisivuillakin. Syynä tähän on luultavasti se, että oikean selityksen kansantajuinen selittäminen on melko vaikeaa ja siksi on pyritty kehittämään puolivillaisia selityksiä käyttäen hyväksi helpommin tajuttavia ilmiöitä tai yksinkertaista matemaattista lauseketta.

Näissä selityksissä on se ongelma, ettei niillä voida selittää kaikkia nostovoimaan liittyviä kysymyksiä.
Teksti: Jouni Laukkanen
 
pikseli


Lyhykäisesti ja yksinkertaisesti:

lentokoneen siipi on laite, joka taittaa ilmavirtausta (alaspäin).


Käytännössä asia on tajuttavissa kokeella, jossa työnnetään kämmen vaakatasossa ulos auton ikkunasta. Mikäli auto kulkee riittävän lujaa, kämmenen kiertäminen pyrkii muuttamaan sen korkeutta.
Toinen variaatio samasta ilmiöstä on veneen peräsimen toiminta.
Useimmilla ihmisillä on käytännön tieto siitä mitä tapahtuu.Sirkulaatio
Nostovoiman syntymisessä vaikuttava keskeinen asia on useimmille ihmisille tuntematon ilmiö nimeltään sirkulaatio.

Sirkulaatio lyhykäisesti tarkoittaa ympyränmuotoista liikettä. Ilmiön teoretisoivat samoin aikoihin toisistaan tietämättä englantilainen Lanchester, saksalainen Kutta ja venäläinen Joukowski viime vuosisadan vaihteessa. Sirkulaation avulla voidaan laskea mm. nostovoiman teoreettinen maksimiarvo. Sirkulaation selittäminen onnistuu parhaiten kun tarkastellaan ilman virtausta poikkileikkaukseltaan pyöreän esineen ympäri.

Parhaiten tämä onnistuu tarkastelemalla äärimmäisen pitkän sylinterin ympäri tapahtuvaa virtausta. Sylinterin on oltava äärimmäisen pitkä siksi, jotta virtaus tapahtuu vain kaksiulotteisesti ja siten sitä voitaisiin tarkastella paperilla. Tällöin virtauskuvassa näkyy suora poikkileikkaus sylinteristä eli ympyrä. Ilmavirtauksen ajatellaan tulevan sivulta, se kohtaa sylinterin, jakaantuu pallon etupinnalla (jolloin siihen muodostuu ns. etumainen patopiste) samanlaisena ylä- ja alapuolelle, yhtyäkseen taas pallon vastakkaisella puolella ns. takimmaisen patopisteen kohdalla.

Kitkattomassa virtauksessa virtauskenttä on sylinterin niin etu- ja taka-, kuin ylä- ja alapuolella samanlainen. Sylinterin pinnan ylä- ja alapinnalla virtaus siis tiivistyy, mikä Bernoullin lain nojalla tarkoittaa suurentunutta nopeutta ja siten pienentynyttä painetta. Patopisteen kohdalla, sylinterin etu- ja takapuolella virtauksen nopeus taas lähenee nollaa, jolloin (taas Bernoullin lain nojalla) paine paikallisesti nousee.

Tosielämässä virtaus on kuitenkin kitkallinen ja tämä näkyy erona kitkattomaan virtaukseen siinä mitä tapahtuu, kun virtaus ohittaa profiilin paksuimman kohdan eli taipuu sylinterin takapuolelle. Virtaus ei yksinkertaisesti pysty taipumaan kuperaa pintaa pitkin kitkan takia, se irtoaa pinnasta ja muuttuu turbulenttiseksi. Seurauksena alipaine takapuolella heikkenee ja takimaisessa patopisteessä nopeus ei enää olekaan nolla. Sylinterin taakse muodostuu pyörre, joka tarkoittaa käytännössä sen ilmanvastusta.

Jokainen, joka on työntänyt veneen liikkuessa profiililtaan pyöreän esineen (esim. airon tai melan varren) veteen, tietää pyörteen syntymisen ja voiman, jolla se vastustaa liikettä.

Jos sylinteri pistetään pyörimään pituusakselinsa ympäri, tapahtuukin kummia, niin kitkattomassa kuin kitkallisessa virtauksessa. Jos virtaus tulee vasemmalta ja sylinteri pyörii myötäpäivään, siirtyvät molemmat patopisteet alaspäin. Ilmavirtaus ikään kuin ”tarttuu” kiinni sylinterin pintaan kiinni yläpinnalla ja kulkee pidemmän matkan patopisteestä toiseen kuin tapahtuu alapinnalla. Bernoullin lain mukaisesti yläpinnalle syntyy laaja alipaine ja alapuolelle syntyy ylipaine. Samalla virtaviivoja seuraamalla nähdään, että sylinterin pyöriminen kääntää ilmavirtausta, kuvatussa esimerkissä alaspäin. Ilmiö ei kuitenkaan ole kovinkaan teoreettinen. Se on tunnettu jo 1850-luvulta lähtien Magnus-ilmiönä, sen saksalaisen teoretisoijan mukaan.


Magnus-ilmiö
Jalkapalloa potkinut tietää miten ulko- tai sisäkierre vaikuttaa pallon lentorataan; pallo kiertää oikealle tai vasemmalle. Ja pöytätennistä iskeneet tietävät, miten alakierteen saanut pallo leijuu ilmassa aivan kuin se olisi saanut... ikään kuin siivet.

Tästä ei enää olekaan kovinkaan pitkä matka lentokoneen siipeen. Virtauskentät itse sylinterin ja perinteisen siipiprofiilin ympärillä eivät luonnollisestikaan ole samanlaiset, mutta lopputulos on kuitenkin sama: ilmavirtaus taittuu.

Nyt herää luonnollisesti kysymys, että eikö siipi olisi voitu toteuttaa pyörivällä sylinterillä.

Käytännössä näin olisikin voitu tehdä. Ilmailun pioneerit olivat kuitenkin sirkulaatiosta täysin tietämättömiä ja tyytyivätkin apinoimaan luonnon ratkaisua ongelmaan. Onneksi. Voidaan vain spekuloida ajatuksella, millaisiin teknisiin ratkaisuihin olisi päädytty, jos olisi askarreltu pyörivien sylintereiden kanssa siipien asemasta. Saattaisi ensimmäisen moottoroidun lennon tapahtuma olla vieläkin edessäpäin.

On tosin mielenkiintoista, että pyörivällä sylinterillä saadaan paljon suurempi nostovoima kuin pinta-alaltaan samankokoisella siivellä. Käytännössä on siipi teknisenä ratkaisuna yksinkertaisuudessaan parempi. Sen lisäksi siiven vastus lennossa on paljon pienempi kuin sylinterin.

Mutta käytännön kokeiluja silti tehtiin. Saksalainen insinööri Flettner varusti purjeveneensä purjeen sijasta pyörivällä sylinterillä, joka toimi veneen voimanlähteenä. Sijoittamalla kaksi vastakkaisiin suuntiin pyörivää sylinteriä peräkkäin, hän pystyi ohjailemaan venettään näiden avulla. Toteutus oli tekninen menestys, mutta taloudellinen katastrofi. Nopeasti pyörivät sylinterit vaativat niin paljon huoltoa, että järjestelmän käytettävyys oli huono.

Näin nostovoiman synty on selitetty sirkulaatiolla. Teoria on erittäin hyvä, sillä sillä vältetään sudenkuopat, joihin seuraavana esitettävillä nostovoiman syntyä kuvaavilla teorioilla väistämättä joudutaan.


1. Bernoulli ja selkälento
Yleisin tapa selittää nostovoiman synty on lähteä selittämään sitä Bernoullin yhtälöllä. Teoriassa oletetaan, että siiven etureunassa (johtoreunassa) vierekkäiset ilmapartikkelit eroavat kohdatakseen jälleen kerran taka- eli jättöreunassa. Koska yläpinnalla kulkeva ilmapartikkeli joutuu kulkemaan pidemmän matkan kuin alapinnalla kulkeva vastineensa, on tästä seuraus, että yläpinnalla kulkevan partikkelin on kuljettava matka nopeammin.

Tästä seuraa, että paine pienenee siiven yläpinnalla ja tästä on seurauksena nostovoima. Samassa yhteydessä selitetään, että 2/3 nostovoimasta syntyy yläpinnan alipaineesta ja 1/3 alapinnan ylipaineesta.

Teorian heikkoutena on se, että ilmapartikkelit eivät johtoreunassa erotessaan tiedä tulevista treffeistään jättöreunassa ja todellisuudessa toimivat sen mukaan. Toisekseen kaavaa soveltamalla suoraan päästään laskuissa tilanteeseen, jossa Cessna 150:n ilmassapysymiseen vaaditaan vähintään 600 km/h nopeus. Käytännössä kuitenkin tiedetään, että tämä konetyyppi pysyy ilmassa jo 100 km/h nopeudessa.

Kolmas vaikea kohta tulee, kun yritetään selittää, miten symmetrisellä siipiprofiililla varustettu lentokone (kuten esimerkiksi Pitts S-1S) ylipäätään pysyy ilmassa. Vielä mahdottomammaksi tilanne muuttuu, kun ei-symmetrisellä siipiprofiililla varustettu kone aloittaa selkälentämisen. Teoriassa mahdotonta, mutta käytännössä taas ei.

Bernoullin soveltaminen johtaa myös vakaviin ongelmiin yritettäessä selvittää miten leija tai paperista taiteltu lennokki voi lentää.


2. Newtonin nostovoimateoria
Tässä teoriassa oletetaan, että siipi aiheuttaa virtauksen kääntymisen siksi, että ilmavirtaus osuessaan siipeen kimpoaa takaisin alaspäin. Koska Newtonin lain mukaan jokaisella voimalla on samansuuruinen vastavoimansa, muodostuu lentokoneen siiven nostovoima tästä ilmiöstä. Teoria on nimetty Newtonin lain mukaan, vaikka Newtonilla ei ole tämän teorian synnyssä osaa eikä arpaa.

Teorian heikkoutena on se, että lentävästä siivestä mitatut voimat ovat ristiriidassa teoreettisten laskelmien kanssa. Toisekseen kuvatunlainen mekanismi ei sovi siihen miten neste todellisuudessa käyttäytyy.

Tämä teoria ottaa huomioon vain lentokoneen (siiven) nopeuden, ilman tiheyden sekä siipiprofiilin alapinnan muodon. Tällöin siiven yläpinnan muodossa ei pitäisi olla mitään vaikutusta siiven nostovoimaan. Jokainen erityyppisillä koneilla lentänyt lentäjä tietää, ettei asia kuitenkaan ole näin. Varsinkin purjelentäjä, joka tietää siiven yläpinnalle aukeavien lentojarrujen vaikuttavan huomattavalla tavalla siiven nostovoimaan.
Sen sijaan tämä teoria pätee myös laskennallisesti erittäin hyvin tilanteeseen, jossa avaruussukkulalla tullaan ilmakehän yläosiin korkeuden ollessa yli 80 km ja nopeuden ollessa yli 16 000 km/h.Sakkaus

Mikäli siipiprofiili kulkisi kitkattomassa virtauksessa, taittuisi virtaus siiven terävän takareunan eli jättöreunan ympäri takaisinpäin, kunnes saavuttaisi luonnollisen patopisteensä, josta taas kääntyisi virtauksen suuntaan. Käytännössä, eli kitkallisessa virtauksessa ei kuitenkaan näin tapahdu: yläpinnan virtaus on voimakkaampi ja se ikään kuin pyyhkäisee takaperin kulkemaan yrittävän virtauksen mennessään ja takimmainen patopiste muodostuu jättöreunaan.

Sakkaus tapahtuu tilanteessa, jossa siiven kohtauskulmaa kasvatetaan (vapaan) ilmavirtauksen suhteen. Tässä tilanteessa etumainen patopiste siirtyy siiven alapinnalla taaemmaksi ja tällöin myös taaempi patopiste pyrkii siirtymään siiven yläpinnalla eteenpäin. Samalla siiven yläpinnalla johtoreunasta päin tulevalla virtauksella on entistä suurempia vaikeuksia seurata pinnan muotoa. Lopulta kohtauskulman kasvettua riittävän suureksi irtoaa virtaus kokonaan, siipi menettää nostovoimansa ja se sakkaa.

Rajakerroksen mystiikka ja golfpallon uskomattomat suoritusarvot

Edellä kuvatusta voidaan päätellä, että nostovoimalle on edullista, että virtaus pysyy mahdollisimman pitkään kiinni siiven pinnassa
ja sen suuntaisesti. Käytännössä virtaus muuttuu ennen pitkää aina turbulenttiseksi ja tämä aiheuttaa vastusta. Mitä pidemmälle virtaus pysyy sileänä, siiven pinnassa kiinni eli laminaarisena, sitä pienempi vastus siivellä on.

Virtauksen laminaarisuuteen vaikuttaa voimakkaasti siiven pinnalla vaikuttava rajakerros.

Rajakerros määritellään alueeksi siiven pinnasta ylöspäin mitattuna, jossa virtauksen nopeus on 99% tai vähemmän vapaan virtauksen nopeudesta. Aivan siiven pinnassahan nopeuden täytyy olla nolla, mutta ilman pieni viskositeetti sallii virtauksen nopean kiihtymisen ylöspäin, jolloin rajakerroksen paksuudeksi jää yleensä 0,01 – 2 mm. Ilman viskositeetista aiheutuva kitkavastus on toinen merkittävä vastuksen laji kappaleen aiheuttaman muotovastuksen (ns. aerodynaamisen muodon) lisäksi.

Siipi pyritään siis muotoilemaan niin, että virtaus säilyy laminaarisena mahdollisimman pitkään. Tämä saadaan aikaan muotoilemaan siipiprofiili siteen, että sen paksuin kohta on 40-60 % kohdalla profiilin pituudesta johtoreunasta mitattuna. Laminaariprofiilissa siiven yläpinnan sileydellä ja sen oikealla muodolla on huomattava merkitys. Yhtä lailla siiven etureunan puhtaus on tärkeää. Muutoin laminaarisiiven vastus saattaa kasvaa suuremmaksi kuin ei-laminaarisiiven vastus.

Toisessa maailmansodassa käytetty amerikkalainen hävittäjäkone Mustang oli ensimmäisiä koneita, jotka hyödynsivät siivessään laminaariprofiilia. Nykyaikaiset purjekoneet suunnitellaan myös laminaariprofiileille. Näissä pystytään hyödyntämään nykyaikaista lujitemuovisiipien valmistustekniikkaa, joilla niiden suoritusarvot ovat parantuneet merkittävästi.

Edellä kävi ilmi, että turbulenttinen virtaus kappaleen ympärillä lisää sen vastusta huomattavasti. Eräillä kappaleilla, kuten pallolla virtauksen irtoaminen tapahtuu rajusti ja kokonaisvastus kasvaa huomattavasti. On kuitenkin todettu, että mikäli tällaisella kappaleella saadaan rajakerros sopivassa määrin turbulenttiseksi jo hyvin aikaisessa vaiheessa, käykin niin, ettei virtauksen irtoamista enää tapahdukaan tai se ei tapahdu yhtä rajuna. Tämä pitää paikkansa varsinkin golfpallon kohdalla. Sen pinta on täynnä pieniä kuoppia, jotka muuttavat pallon pinnan virtauksen (ja niin myös rajakerroksen) turbulenttiseksi. Tämän ansiosta pallo lentää noin 6 kertaa pidemmälle kuin ilman kuoppia.
 
kommentit: kahvila@ilmailutoimittajat.fi
 
ALOITUSSIVULLE

LUE LISÄÄ: TAISTELU NOSTOVOIMASTA